El “Primer simposi internacional del Fons Guillermo Díaz-Plaja: perspectives d’un llegat” està organitzat pel Fons Guillem Díaz-Plaja (ubicat a la Reial Acadèmia de Bones Lletres) i el Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Facultat de Filologia (Universitat de Barcelona). L’objectiu d’aquest simposi és triple. En primer lloc, pretenem contrastar les investigacions de diversos estudiosos de l’obra de Guillem Díaz-Plaja en un fòrum de discussió, germen d’un grup de treball interuniversitari. El segon objectiu és vertebrar un projecte que vincula la conservació d’una col·lecció patrimonial (Fons Guillem Díaz-Plaja) amb la seva difusió, així com la investigació sobre temes literaris diversos i la seva projecció en l’aprenentatge filològic. El tercer és establir un pont de treball i col·laboració entre una institució cultural com la RABLB, la universitat i les aules.

Programa del simposi