Sebastià Gasch

(…) Heu-vos ací, doncs, sintetitzades, les característiques essencials del cinema. Tot això és el cinema. Tot això és el que, un dels primers a Catalunya, vaig intentar subratllar. Tot això és el que Guillem Díaz Plaja enfoca en aquest llibre. Una cultura del cinema constitueix un dels intents de mise au point més reeixits que s’han realitzat. Sense pretendre descobrir cap Mediterrània, sinó recolzant-se en el molt i molt bo que s’ha escrit al marge d’un tema tan apassionant, Díaz Plaja, amb singular clarividència, ha sabut triar els seus autors, ha sabut documentar-se on calia documentar-se, i després d’enriquir els textos citats amb la valuosa aportació de la seva clara, intel·ligència i del seu segur instint, aliats а una forta dosi d’experiència personal, ha sabut traçar amb claredat cristal·lina, una exacta visió panoràmica, organitzada amb un sentit agut de l’estructura, del que era el cinema mut. (…)

Sebastià Gasch, Pròleg a Una cultura del cinema.

‹ Volver a Impresiones de Escritores